2017-06-07 Fördröjning av leverans av e-post

Avseer tjänst: Fördröjning av viss utgående e-post

Period: 2016-06-07 09:00-15:00

Status: Information

Kort information: En del utgående mail som går via smtp4 hade en stannad utgående e-postkö. Det blev därför en del mail i den servern som nu bearbetas.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk