2017-01-12 Uppdatering av kerio mailserver

Avseer tjänst: Kerio mailserver

Period: 2017-01-12 07:40-07:50

Status: Utfört

Kort information: Vi har uppdaterat kerio.

Mer information:

Vi har uppdaterat kerio till senaste säkerhetspatch

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk