Öka pålitlighet vid leverans av e-post

Om du har problem med att mail från din domän ofta fastnar i spamfilter hos mottagaren rekommenderar vi nedanstående åtgärder.

Steg 1

Se till att du har ett SPF (Sender Policy Framework) värde för din domän i din dns. Ett SPF record är ett frivilligt text värde som du lägger in i din domän, och som begränsar vilka som får skicka mail med din domän som avsändare. Om du inte har ett SPF värde kan vem som helst på internet skicka mail med din domän. Men om du lägger in ett SPF har du kontroll över vilka servrar som får skicka mail med din domän som avsändare. Fiffigt va? Dessutom ökar det tillförlitligheten på domänen, eftersom många spamfilter klassar en domän med SPF lägre än de som helt saknar SPF. Notera att ett felaktigt/inkomplett konfigurerat SPF record kan innebära problem med leverans av e-post.

Du kan logga in i vår kundzon och gå igenom vår SPF guide som du hittar under rubriken DNS.

Där får du svara på lite frågor om hur du använder din domän, om du har egna anpassade tjänster eller om du sköter all mailkommunikation ut från din domän från oss.

isåfall ska du komma fram till "v=spf1 include:spf.i8t.com -all"

Sk_rmavbild_2017-03-06_kl._13.30.22.png

 

Steg 2

Efter det att du lagt till ett SPF record för din domän kan du lägga till ett dmarc record med. Men du bör ha låtit några dagar passera.

Ett dmarc record bör se ut såhär:

_dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=reject; sp=reject;"

Vi har i dagsläget inget guidat gränssnitt för att lägga in recordet, utan du får använda avancerad dns editor.

Steg 3

DKIM kommer erbjudas, men kan av tekniska skäl i vår dns mjukvara inte erbjudas i dagsläget.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk