Lägg till ett hostname som CNAME

För att lägga till ett hostnamn som pekar mot ett annat hostnamn, fyll i ett hostname, i det här exemplet ”home”, välj typen ”Annan domän”, och fyll i värdnamn (anges i exemplet som FQDN, dvs med avslutande punkt) i det formulär som kommer upp, välj sen spara.

 

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk