Begränsa åtkomst baserat på IPnummer

För att skapa en så kallad htaccess fil skapar du ett nytt textdokument och döper det till .htaccess (inga andra ändelser)

Tillåt bara trafik från ett ip

Exemplet nedan tillåter bara trafik från ipnummer 11.22.33.44.

order deny,allow
deny from all
allow from 11.22.33.44

Tillåt bara trafik från två ip

Exemplet nedan tillåter bara trafik från ipnummer 11.22.33.44 och 10.20.30.40.

order deny,allow
deny from all
allow from 11.22.33.44
allow from 10.20.30.40

Tillåt bara trafik från en hel ip serie

Exemplet nedan tillåter trafik från alla ip som börjar med 11.22.33.x där x är 0-255.

order deny,allow
deny from all
allow from 11.22.33

Tillåt bara trafik från lopnet (cron etc)

Använder du vår cron behöver du låta den ha tillgång också, det gör du med dessa två rader.

order deny,allow
deny from all
allow from 10.0
allow from 94.247.173
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk