Kopiera filer till/från SSH servern med hjälp av scp

Kopiera filer till/från SSH servern med hjälp av scp

Det kan vara användbart att kunna kopiera en fil via ssh istället för via ftp. Ett tips kan vara att använda Inloggning till SSH med automatisk login

Kort introduktion till scp

Vi rekommenderar flaggan -v (verbose) som standard. Vill du kopiera en mapp behöver du använda -r (rekursiv).

Kopiera en databasdump från ssh servern till din lokala maskin

Nedan kommando kopierar filen s123_wordpress.sql till din hemmamapp.

user@client:~> scp -v s123@ssh.i8t.com:~/s123_wordpress.sql ~/

Kopiera en databasdump från din lokala maskin till ssh servern

user@client:~> scp -v ~/s123_wordpress.sql s123@ssh.i8t.com:~/
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk