Installerade och aktiverade PHP moduler (och det som saknas)

Möjligheten att aktivera och avaktivera php moduler är borttagen.

Vi tyckte det var en god möjlighet och vet att många användare älskar det. Men det blev helt enkelt för mycket supportärenden.

Borttaget (kontakta oss om ni använder, så har vi en lösning):

ffmpeg

Installerat:

extension=bcmath.so
extension=bz2.so
extension=calendar.so
extension=ctype.so
extension=curl.so
extension=dba.so
extension=dom.so
extension=exif.so
extension=fileinfo.so
extension=filter.so
extension=ftp.so
extension=gd.so
extension=gettext.so
extension=gmp.so
extension=hash.so
extension=iconv.so
extension=imagick.so
extension=imap.so
extension=json.so
extension=ldap.so
extension=mailparse.so
extension=mbstring.so
extension=mcrypt.so
extension=memcached.so
extension=mysql.so
extension=mysqli.so
extension=odbc.so
extension=openssl.so
extension=pdf.so
extension=pdo.so
extension=pdo_mysql.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=phar.so
extension=posix.so
extension=pspell.so
extension=recode.so
extension=session.so
extension=simplexml.so
extension=soap.so
extension=sockets.so
extension=svn.so
extension=tidy.so
extension=tokenizer.so
extension=xdiff.so
extension=xml.so
extension=xmlreader.so
extension=xmlrpc.so
extension=xmlwriter.so
extension=xsl.so
extension=zip.so
extension=zlib.so

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk