2016-02-07 Uppgradering av MySQL

Avseer tjänst: MySQL databas

Period: 2016-02-07 07:00-11:30

Status: Avklarat men längre avbrott än annonserat.

Kort information: Uppgradering av vår MySQL server

Mer information:

Uppgradering av vår MySQL server. Byte till version 5.6 (från 5.5) Flera korta avbrott att räkna med. Diverse tjänster får olika långa avbrott och vid olika tidpunkter i takt med att vi uppdaterar klienter och andra MySQL slav servrar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk