2015-12-22 Stopp i spamfilter

Avseer tjänst: Mailserver

Period: 2015-12-22 06:46-06:48

Status: Långsiktigt återkommande, permanent lösning jobbas på.

Kort information: Spamfilter stannat

Mer information:

Vårt spamfilter hade stannat och krävde en omstart av maskinen för att komma igång. Förra åtgärden med kerneluppdatering löste inte detta återkommande problem.

Kortsiktig åtgärd: Snabb omstart av mailserver

Långsiktig åtgärd: Vi kollar på möjligheten att flytta ut spamfiltrering.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk