2016-01-28 Fördröjning av leverans av e-post

Avseer tjänst: Mailserver

Period: 2016-01-28 ca kl 14-16

Status: Avklarat

Kort information: På grund av överbelastning i vår MySQL fördröjdes leverans av e-post

Mer information:

Vår mailserver är beroende av MySQL för att räkna mail. Vi har en egen MySQL server på våra mailservrar för att detta inte ska hända igen.

Helt avklarat: 2016-01-29 06:30

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk