Lägg till delad resurs (konferensrum)

Börja med att logga in i kerio webbmailen. kerio.i8t.com

Klicka på kalendersymbolen.

Klicka på kugghjulet till höger om Resurser.

 

Kryssa i de resurser du vill ha tillgång till och tryck på Spara.

Du har omgående tillgång till den delade resursen i webbmailen.

Klicka på ditt namn och sen på Inställningar.

Kryssa för de kalendrar du vill ha in respektive variant av klient.

 

Tryck på Spara

Kalendern dyker automatiskt upp i din Kalender.app

För att boka en resurs (konferensrum) fyller du i konferensrummet som Plats (och inte som inbjudna)

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk