Apache cache inställningar

Du kan justera vår servers caching, vi lämnar till klienten att den ska cacha innehållet i 1 vecka.

Läs Apaches dokumentation för mod_expires och Googles artikel om Browser Caching

I .htaccess:

ExpiresDefault "access plus 1 week"
ExpiresActive On

Du kan också styra per filtyp

ExpiresByType text/json "access plus 1 minute"
ExpiresByType text/html "access plus 2 hours"
ExpiresByType image/jpg "access plus 2 months"

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk