2021-01-30 ändring av smtp ssl port 587

Avseer tjänst: Vi planerar ändra ciphers på SSL port 587

Period: 2021-01-30 08:00

Status: Utfört

Kort information: Vi byter till mer moderna ciphers för SMTP

Mer information: Utgående SMTP port 587 kommer kräva starttls och moderna ciphers efter ändringen.

Ställ in klienten på att använda SSL mot server "i8t.com" med starttls som metod, lösenord som autentisering.

 

Dåligt sammanträffande: Ciscos tjänst spamcop.net gick ner 31/1 och rapporterade felaktigt alla som svartlistade. Så fick du under söndagen tillbaka mail att någon var svartlistad så får du skicka mailet igen.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk