2019-03-19 oplanerat avbrott på webb/MySQL

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på databasserver

Period: 2019-03-19 14:20 - 16:30

Status: Information

Kort information: Vår nya MySQL server slutade svara kl 14:20

Mer information: Vi hade ett oplanerat haveri på vår nyinstallerade MySQL server. Servern hade slutat svara och tog lång tid vid uppstart på grund av hård omstart och diskkontroll.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk