Här sparar vi driftinfo och incidentrapporter rörande alla våra tjänster. Aktuell status finner du på lopstatus.se eller lopdrift.se